Missie

Walburg Zorg is een kleinschalige dagbesteding voor deelnemers met een verstandelijke beperking, psychische achtergrond en deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit onze kunstwerkplaats bieden wij in een huiselijke setting creatieve dagbesteding. Ons doel is om deelnemers een zinvolle invulling van hun dag te geven.

Wij bieden maatwerk-activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de deelnemer. Daarbij kijken wij naar ieders creatieve talent. Bij ons kun je jezelf zijn en bepaal je als deelnemer het tempo waarop jij je activiteiten uitvoert. Wij begeleiden waar nodig en laten los waar we kunnen. Hoge werkdruk vermijden wij, ontspannen werken en samenzijn staat voorop. Uiteraard bieden we met een vast dagprogramma voldoende structuur en de nodige regelmaat.

Het ondersteunen en ontzorgen van ouders, familie, belangenbehartigers en naasten is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Dit vraagt om korte lijntjes. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en de deelnemer het beste tot zijn recht komt.

Visie

Begeleiden, ondersteunen en zorgen waar nodig, dat is de rol van Walburg Zorg. Wij motiveren en stimuleren onze deelnemers op persoonlijk niveau, passend bij ieders creatieve talent, mogelijkheden en interesses. Wij bieden positieve zorg en geven complimenten. Op onze dagbesteding is de sfeer gezellig, inspirerend en enthousiast. We streven naar een gevoel van thuis: veiligheid en geborgenheid waarbij een ieder zich op zijn gemak voelt en ten alle tijde zichzelf durft te zijn.

Walburg Zorg biedt een individueel zorgaanbod. Maatwerk, want dat past. Wat we doen is dus voor elke deelnemer anders. Logisch, want elke deelnemer ís ook anders. Bij Walburg Zorg mag je jezelf zijn. Bij ons is veel mogelijk. We zetten onze kleinschaligheid graag om naar flexibiliteit. Groot worden door klein te blijven!

Kleinschalig betekent voor ons; korte lijnen tussen deelnemer, ouders of vertegenwoordigers en begeleiding. Altijd dezelfde gezichten en de huiselijke sfeer zorgen voor een gevoel van veiligheid, duidelijkheid en rust voor de deelnemers, waarin ze zich kunnen ontplooien.

Scroll naar boven