Doelgroep

Walburg Zorg biedt dagbesteding aan mensen vanaf 18 jaar:

 • met een verstandelijke beperking
 • met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
 • met psychische of psychosociale problemen
 • met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • die een veilige dagbesteding nodig hebben

Ook als je een lichamelijke of visuele handicap hebt, ben je van harte welkom. Het enige vereiste wat we hebben is dat je zelfstandig naar het toilet kan gaan.

Heb je interesse in een plek binnen onze kunstwerkplaats? Wij geven je graag persoonlijk meer informatie over de beschikbaarheid en voorwaarden voor dagbesteding bij Walburg Zorg.

Wanneer Ben Je Bij Ons Niet Op Je Plek?​

Walburg Zorg kan geen dagbesteding bieden als er sprake is van: 

 • Complete overname van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • Verpleegkundige zorg (waar mogelijk kunnen we onderzoeken of een thuiszorgorganisatie in te schakelen valt voor deze zorg)
 • Ontbreken van de sta-functie
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • Wegloopgedrag
 • Suïcidaal gedrag
 • Zorgmijdend gedrag
 • Claimend gedrag waarbij 1-op-1 begeleiding nodig
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof blind zijn
 • Psychoses
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen, die onveilig zijn voor de groep of de begeleiding
 • Ernstige psychiatrische problematiek waarbij opname in een ziekenhuis of kliniek nodig is
 • Onvrijwillige zorg;
 • Gebrek aan inzet na de kennismakingsperiode

Er zijn andere organisaties die uitgerust zijn om mensen met deze specifieke hulpvragen te helpen.

Scroll naar boven